LullaMe Sweden

Trygg sömn för ditt barn

Har du tänkt på hur många timmar din baby tillbringar på sin madrass? Eller hur många timmar vi faktiskt tillbringar hemma med våra barn?

Swaddle baby sleeping on LullaMe mattress

Föräldrar lägger ofta mycket pengar på barnvagnar och bilbarnstolar. Det är sådant som behövs när man reser eller förflyttar sig med barn, men har du funderat på hur mycket dessa saker används? Eller vad de har kostat per använd timme?
Vi roade oss med att räkna lite för att få fram de verkliga kostnaderna för olika babyutrustningar. Det här är vad vi kom fram till:

Föremår            Tid per       Används i snitt       Snittpris              Kostnad per
                           månad     per vecka (timmar)    (kr)                        timme (kr)
Barnvagn            24                   5                               7500                         14
Bilbarnstol          12                   5                                2000                          8
Standard 
babymadrass     24                  98                               1000                         0,1

Av tabellen framgår att föräldrar lägger ner ganska mycket pengar på barnvagnen. Även om denna siffra beror på hur mycket den kostar och används så är det ändå så att vi spenderar betydligt mer pengar på barnvagnar än på babymadrasser.
Någon kanske tycker att 5 632 kr är mycket för en madrass, men om man tänker på att babyn använder madrassen i snitt 14 timmar per dag under ett år så blir priset för en timme bara 1 krona. För 1 krona per timme kan du öka barnets säkerhet betydligt och dessutom hjälpa honom eller henne att sova bättre. Madrassen kan även användas av nästa syskon!

Varför ska jag investera i en bra babymadrass?

En nyfödd baby sover mycket, upp till 22 timmar per dag. Det är lång tid på en och samma plats. Det enklaste och effektivaste sättet att öka barnets säkerhet är att göra sovplatsen så trygg som möjligt.
Med LullaMe sover babyn på ett mjukt nätliknande material – även om hon eller han rullar över på magen i sömnen går det att andas eftersom madrassen är luftgenomsläpplig. 
Det har forskats mycket om orsakerna till plötslig spädbarnsdöd. För att öka säkerheten ges följande råd:
1) Babyn ska sova i sin egen säng
2) Babyn ska sova i samma rum som föräldrarna
3) Babyn ska sova på rygg

När du vill att barnet ska somna i sin egen säng är LullaMe-madrassen till hjälp. Madrassen rör sig vaggande och babyn känner sig då lugn och trygg eftersom rörelsen påminner om tillvaron i mammas mage. Tack vare LullaMe-madrassen kan barnet sova på den tryggast möjliga platsen – i sin egen säng. 

Hittar du inte LullaMe hos din lokala återförsäljare?