LullaMe Sweden

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY OCH SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


I denna redogörelse om vår integritetspolicy ges en beskrivning av vilka uppgifter vi insamlar om dig och hur de används. För att du ska kunna använda webbplatsen lullame.com måste du godkänna denna redogörelse.
1. Personuppgiftsansvarig
LullaMe/Familings Oy (Business ID: 2626348-2)
Kuortanegatan 2
00510 Helsingfors
Tel: +358 40 708 2001

2. Ändamål med behandling av personuppgifter/avsedd användning av register
Ändamålet med att behandla personuppgifter är LullaMes verksamhet – att utveckla verksamheten, att förvalta, utveckla och analysera bolagets relation till kunder och viktiga affärskontakter, opinions- och marknadsundersökningar och direktmarknadsföring (e-post etc.).

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras och användas för direkta marknadsföringsändamål om du har gett ditt tillstånd till det. I annat fall får personuppgifterna användas endast om lagen tillåter det, till exempel för att expediera en beställning eller fullfölja ett avtal eller för marknadsföringsändamål. Om du vill verifiera, korrigera, stoppa eller radera dina egna personuppgifter, kontakta info@lullame.com

Familings Oy är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

3. Behandling och lagring av personuppgifter
LullaMe vidarebefordrar regelbundet uppgifter till följande personuppgiftsbiträden:
Transportföretag och transportadministrationsappar mottar dina kontaktuppgifter för utförandet av en leverans. Transportföretaget och speditionsföretag får använda uppgifterna endast för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

System där kunduppgifter lagras:
Insamlade kunduppgifter lagras i följande IT-system:
Om du har hyrt någon av våra produkter från vår nätbutik lagras dina uppgifter i hyresappen som hjälper dig att se vilka produkter som finns tillgängliga direkt från nätbutiken.
Om du har begärt information om tillgången på en produkt lagras din e-postinformation i en applikation som spårar aktuell lagersaldo.
I samband med att du gör en beställning lämnar du dina uppgifter separat till den betalningsleverantör som du väljer. Med hjälp av länkarna nedan kan du läsa integritetspolicy för respektive betalningsleverantör:
– Paypal: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-f...
– Klarna: https://www.klarna.com/fi/tietosuoja/
– Stripe (kortbetalning): https://stripe.com/fi/privacy

Om du vill kontrollera de uppgifter som lagrats av en betalningsleverantör, kontakta berörd enhet.
Om du har medverkat i vår utlottning och fyllt i ett pappersformulär överförs uppgifterna från formuläret i skydd av en brandvägg och lösenord. Pappersdokumenten hanteras på ett säkert sätt.
Frågeformulär för kundernas återkoppling lagras i Google Forms.
Dataöverföring mellan olika system görs genom kryptering.
4. Användande av cookies
En cookie är en liten textfil som en webbserver lagrar i den enhet du använder. Cookiefiler som är avsedda att användas på en webbplats används på ett sätt som inte kränker besökarens integritet. Med hjälp av cookies mottar vi information om till exempel vilka sidor i nätbutiken som kunderna har besökt, vilka sidor de har tittat på etc. Informationen i cookies behandlas anonymt. Vi kan till exempel se hur många kunder som har besökt en viss sida men vi kan inte se vilken individuell kund det är.
Cookies används för att mäta och ta reda på kundernas avsikter för att kunna fastställa I vilken utsträckning en sajt används och av hur många besökare. Cookies används för att annonsera på en sajt. Cookies används för att rikta annonser till rätt målgrupp på basis av webbläsarens beteende och systemet använder cookies också för att identifiera om en besökare redan har sett en annons så att den annonsen inte återkommande visas för en och samma besökare.
Identifieringsuppgifter i en cookie kombineras inte med besökarens personuppgifter eller kontaktuppgifter. Cookies kan inte göra så att det går att se eller kopiera personuppgifter eller kontaktuppgifter som finns i lagringsenheter på besökarens enhet, t.ex. en hårddisk.
Om så önskas går det att blockera cookies i en internetläsare men det kan göra att sidan inte fungerar och rekommenderas inte. Om användningen av cookies blockeras kommer besökaren även i fortsättningen att ta emot annonser men de kommer då inte att vara särskilt utvalda med utgångspunkt från besökarens användarmönster. Om besökaren väljer att blockera cookies som minns vilka val som gjorts i webbläsaren tvingas han/hon att konfigurera webbläsarinställningarna och ange nya specifikationer varje gång han/hon ska ange användarnamn och lösenord.
5. Annonsering som är riktad på basis av cookies från externa aktörer
Följande aktörer insamlar cookiedata på vår webbplats och använder dem för att rikta sin annonsering:
– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy
Du kan ändra på Facebooks annonsinställningar här
– AdWords: Du kan ändra Googles annonsinställningar här
Följande aktörer insamlar cookiedata på vår webbplats och använder den för att utveckla vår webbplats:
– Google Analytics. Läs mer om Googles integritetspolicyer här
6. Vanliga informationskällor
Personuppgifter insamlas i allmänhet från den faktiska personuppgiftsägaren. Därutöver kan de insamlas från LullaMes informationssystem, i samband med att en person registrerar sig för tjänster och använder tjänsterna samt från sociala media relaterade till den personuppgiftsansvariges funktioner.
Personuppgifter kan insamlas, sparas och uppdateras från den personuppgiftsansvariges register som tillhandahåller adresser, uppdateringar och andra liknande tjänster.
7. Registeruppgifter
Kundinformation, bl.a.
– namn
– adress
– kontaktuppgifter
– födelsedatum
– barns födelsedatum
– språk
– kön
– hushållets storlek
– boendeform
Information om kundrelationen, t.ex.
  • information om provanvändning eller tidigare beställningar
  • medgivande till direktmarknadsföring skickat via e-post, sms och andra automatiska system, koder för att förbjuda direktmarknadsföring och information om hur man fått tag på en adress information om kundåterkoppling
  • övriga uppgifter insamlade med konsumentens medgivande.

8. Normal vidarebefordran av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU och EES-området
Familings Oy vidarebefordrar inte uppgifter till länder utanför EU eller EES-området. Tredje parter enligt avsnitt 3 och 8 kan överföra uppgifter men måste göra det i enlighet med EU:s föreskrifter. Mer information om dataskyddet för nämnda enheter finns intill respektive aktör.
9. Principer för skydd av register
Kundregistret får endast användas av anställda hos personuppgiftsansvarig och andra särskilt angivna personer som behöver uppgifterna för utförande av sina arbetsuppgifter. Uppgifterna är tekniskt skyddade av brandväggar.
Kunduppgifterna behandlas inte i utskriftsformat.

Hittar du inte LullaMe hos din lokala återförsäljare?